คนไทยเครียดสูงอันดับ 5 ของโลก

คนไทยเครียดสูงอันดับ 5 ของโลก

ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจทำให้เห็นว่า 84% ของประชากรโลก กำลังได้รับผลกระทบจากปัญหาความเครียด​ จนถึงส่งให้เปลี่ยนเป็นปัญหาเรื้อรังอื่นๆด้านที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพตามมา รวมทั้งยังมีผลให้มีคนตายด้วยโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นผลมาจากสภาวะในเรื่องของความเครียดตามมาสูงถึง ​75% เลยทีเดียว

ในขณะที่ผลจากการสำรวจของประเทศไทย พบว่า เป็นประเทศมีความตึงเครียดสูงเป็นอันดับ 5 ของโลก จากอีกทั้ง 23 ประเทศที่ทำงานตรวจในคราวนี้ โดยมีชาวไทยถึง 91% สารภาพว่า​​ตนเองมีความเครียด ซึ่งสูงยิ่งกว่าค่าเฉลี่ยทั่วทั้งโลกที่ 84% และก็ที่แย่ไปกว่านั้น ก็คือ มีอยู่ราว​ 7% ในปริมาณนี้ ไม่สามารถที่จะหาคำตอบได้ว่า ความเครียดที่ตนเองกำลังพบเจออยู่นั้น เกิดมาจากเหตุผลใด ทำให้ไม่สามารถที่จะจัดแจงกับความเครียดพวกนั้นได้โดยยังพบว่า ความตึงเครียดที่เกิดขึ้นในสถานที่ทำงานกำลังแปลงเป็นปัญหาที่ส่งผลร้ายแรงมากขึ้น ​โดยที่คนที่กำลังอยู่ในช่วงที่ต้องสร้างเนื้อสร้างตัวชาวไทยถึง 81% กล่าวว่า พวกเขาอยู่ในวัฒนธรรมการทำงานที่จะต้องตื่นตัวตลอดเวลา ทำให้มีความเครียดเพิ่มสูงมากขึ้น แต่ว่าในภาพรวมของคนประเทศไทยจำนวนมากที่เหลือ ยังสามารถรับมือและบริหารจัดแจงกับความเคร่งเครียดพวกนั้นได้

คนไทยเครียดสูงอันดับ 5 ของโลก

เนื่องจากพบว่า มีคนประเทศไทยเกินครึ่งบอกว่าเจ้านายให้ผลประโยชน์เพื่อดูแลรักษาสุขภาพร่างกาย โดยมี 2 ใน 3 กล่าวว่า นายจ้างยังให้การช่วยเหลือในประเด็นการจัดการความเครียดในสถานที่ทำงาน เมื่อเปรียบเทียบกับ 36% ที่เป็นค่าถัวเฉลี่ยทั่วทั้งโลก รวมทั้งยังคิดว่าสวัสดิการเหล่านี้ให้ความสำคัญเฉพาะสุขภาพร่างกายมากกว่าทางจิตใจ โดยพวกเขาอยากกระบวนการจัดแจงความเคร่งเครียดจากนายจ้างแบบองค์รวมเพื่อสนับสนุนให้มีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ ซึ่งโดยรวมแล้วคนประเทศไทยมีการบริหารจัดแจงความเคร่งเครียดของตนเองได้ดีกว่าประเทศอื่นๆ

สนับสนุนการจัดทำโดย เล่นง่าย จ่ายจริง สมัครw88