วิกฤตประชากร

ผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของประชากร

กล่าวถึงจำนวนประชากร หาดเมื่อถึงจุดๆนึงในอนาคตอันใกล้นี้แล้ว ประชากรของโลกเราย่อมมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างมากแน่นนอน ด้วยเทคโนโลยี และ เศรฐกิจในปัจจุบนนี้ มีการคาดการกันว่า ประชากรโลก จะมีจำนวนถึง 8000 ล้านคนทั่วโลก ซึ่งแน่นอนการที่ประชากรเพิ่มขึ้นขนาดนนี้ย่อมส่งผลกนระทบอย่างแน่นอน แต่จะกระทบด้านไหนบ้างลองมาคาดการ์ณกันดู

ด้านสิ่งแวดล้อม อันนนี้เป็นไปได้สูงที่จะมีผลกระทบมากที่สุดเนื่องจากความต้องการของประชากรที่เพิ่มขึ้น ย่อมมีความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะ ไม่ว่าจะด้านพลังงาน ด้านอาหาร ด้านสิ่งอุปโภค บริโถค จะมีผลกระทบเป็นวงกว้างอย่างแน่นอน ยกตัวอย่างเช่น ความต้องการด้านอาหาร ซึ่งต้องการพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้น ย่อมต้องมีการ ทำลายผืนป่าธรรมชาติเพื่อ เพิ่มพื้นที่เพาะปลูก จะได้ให้มีปัญหาทางด้าน มลภาวะ ความร้อน ตามมา

ด้านมลพิษ เนื่องมาจากความต้องการและ เทคโนโลยีที่ก้าวหน้า ย่อมมีสิ่งปฎิกูลเพิ่มขึ้น ควันจากโรงงานอุตสาหกรรม มาทำลายชั้นบรรยากาศ

ด้านที่อยู่อาศัย ประชากรที่เพิ่มขึ้น ย่อมต้องการที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นเช่นกัน การสร้างที่อยู่อาศัยก็ใช้ทรัพยากรจากธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ ย่อมต้องมีขาดแคลน

ด้านพลังงาน อย่างที่รู้กันว่าพลังงานอาจจะมีวันหมด ทั้งน้ำมันที่เราขุดเจาะขึ้นมาใช้ หรือก๊าซจากธรรมชาติ ทำให้ต้องแปรรูปพลังงานใหม่ๆมาทดแทน เพื่อไม่ให้เสียสมดุล

ด้านแรงงาน และ บุคลากร อาจเกิดปัญหาการว่างงานเนื่องจากประชากรที่เพิ่มขึ้น และบุคลากร สำหรับบริหารจัดการไม่เพียงพอ ต่อจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น ทำให้การควบคุมดูแล รักษามารตฐาน ทำได้ยากยิ่งขึ้น เช่น ด้านการศึกษา ด้านการแพทย์

ด้าน คาสิโนออนไลน์ และ บาคาร่า หากกล่าวถึงการเดิมพัน บนเว็บไซต์สมัยนี้นิยมมาก อาจเป็นผลกระทบ ต่อเศรฐกิจ ของประชากร