วันประชากรโลก

วันประชากรโลก

วันนที่ 11 กรกฎาคม  ของทุกปีเป็น “วันประชากรโลก (World Population Day)” จุดมุ่งหมายของวันสำคัญวันนี้เพื่อให้เกิดความตระหนักในประเด็นปัญหาของประชากรโลก

วันประชากรโลกกำหนดขึ้นโดยคณะมนตรีประศาสน์การของสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนา เมื่อ พ.ศ. 2532 เกิดจากแรงดลใจของสาธารณชนที่ให้ความสนใจใน “วันห้าพันล้าน” ซึ่งเป็นวันที่คาดการณ์ว่าประชากรของโลกจะมีจำนวนประชากรเพิ่มเป็นห้าพันล้านคน ในวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2530                  

สหประชาชาติประเมินว่า ประชากรโลกจะแตะที่ระดับ 8,000 ล้านคนในปี พ.ศ. 2568 และเพิ่มเป็น 10,000 ล้านคนในปี พ.ศ. 2626 แต่ตัวเลขดังกล่าวอาจสูงกว่านี้ ขึ้นอยู่กับสิ่งต่างๆ ตั้งแต่อายุขัย ไปจนถึงการคุมกำเนิด และอัตราการเสียชีวิตของทารก ขณะที่จีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากสุดของโลกกว่า 1,300 ล้านคน รองลงมาเป็นอินเดียที่มีประชากรมากกว่าหลักพันล้านคนแล้ว                  

แม้ก่อนหน้านั้นทั่วโลกจะให้ความสำคัญกับสิทธิพื้นฐานในการกำหนดจำนวนบุตรและระยะเวลาที่เหมาะสมในการมีบุตรได้อย่างเสรี โดยคาดว่าวิทยาการการคุมกำเนิดสมัยใหม่ ยังไม่กระจายได้ทั่วถึง

วันประชากรโลก ก็เลยมีการสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมต่างๆจัดงานและก็การให้ความรู้ความเข้าใจและก็ข่าวสารที่จะให้สิทธิ์รากฐานดังที่กล่าวมาข้างต้นบรรลุความจริง เพิ่มช่องทางให้สามัญชนที่เข้าถึงข้อมูลยากได้รับข่าวสารและก็การให้บริการที่ต้องสำหรับเพื่อการคุมกำเนิด ผู้โดยยิ่งไปกว่านั้นพลเมืองผู้ไม่ค่อยได้รับโอกาศ รวมถึงวัยรุ่น

มีสามัญชนมากยิ่งกว่า 1,500 ล้านผู้ที่แก่อยู่ระหว่าง 20 รวมทั้ง 25 ปี มากยิ่งกว่าครึ่งหนึ่งของปริมาณพลเมืองในกลุ่มนี้อดอยาก มีรายได้น้อยกว่าวันละ 2 เหรียญสหรัฐหรือ 68 บาท โดยมากเข้าไม่ถึงข่าวสารและก็เทคโนโลยี และก็ยังอาจมีความแตกต่างทางด้านสังคม มิได้เข้าสถานศึกษาหรืออยู่สถานที่เรียนที่ไม่ดี ถูกไม่เสมอภาคทางเพศ ว่างงาน มิได้รับการดูแลด้านที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอนามัย พลเมืองกลุ่มนี้มีสิทธิ์ที่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น การลงทุนยกฐานะการดำรงชีวิตของบิดาลุ่มนี้ก็เลยถือได้ว่าเป็นการลงทุนเพื่อสร้างหัวหน้าให้แก่ครอบครัว ชุมชนรวมทั้งประเทศในอนาคต

ต้นเหตุที่มีผลต่อความเคลื่อนไหวปริมาณสามัญชนโลก
1. การศึกษาเรียนรู้และค้นคว้าและทำการวิจัยด้านการแพทย์ ที่มีการปรับปรุงอย่างมีคุณภาพเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ดังเช่น การสร้างวัคซีนปกป้องรวมทั้งรักษาโรค รวมทั้งมีหน่วยงานที่เกี่ยวกับการระบาดของโรคแล้วก็วัฏจักรของการแพร่ระบาดโรค

2. ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสุขลักษณะของสามัญชน มวลชนโลกดูเหมือนจะทุกประเทศมีความเข้าใจเรื่องสุขลักษณะมากยิ่งขึ้นและมีการจัดแจงระบบ การวางเป้าหมายครอบครัวที่มีคุณภาพ

3. ความเจริญรุ่งเรืองของเทคโนโลยี ที่ประชากรสามารถรับทราบข่าวด้านการแพทย์ และก็สาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง ดังเช่น คนไข้สามารถขอคำแนะนำอาการกับหมอ ได้ทางโทรคำศัพท์หรือสื่อต่างๆหรือการให้คำปรึกษาทางด้านการแพทย์ ผ่านระบบโทรคมนาคมต่างๆ

4. ระบบสังคมที่เปลี่ยนไป หญิงเริ่มมีหน้าที่ด้านสังคมเยอะขึ้น ทำให้เพศหญิงทีมีทัศนคติต่อการสมรสเป็นด้านลบ นำมาซึ่งการทำให้ปริมาณสามัญชนวัยเด็กลดลง

คำแนะนำสำหรับคนอยากทำธุรกิจ หรือ สร้างรายได้ บนเว็บไซต์ หาเงินออนไลน์

สมัครได้เลย บาคาร่าvip