อนาคตประชากรไทย เกิดน้อย ด้อยคุณภาพ

อนาคตประชากรไทย เกิดน้อย ด้อยคุณภาพ

สังคมไทยกำลังพบเจอกับสังคมสุงอายุ แล้วก็ความสมดุลของประชากรวัยต่างๆที่กำลังเป็นปัญหาในอนาคตโดยเฉพาะด้านงบประมาณ

ระยะเวลา 50 ปี นับจากปี 2509 หน่วยงานวิจัยรวมทั้งฝึกอบรมทางประชากร หรือวิทยาลัยประชากรศาสตร์ ได้ถูกตั้งในคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเรียนรู้การเจริญเติบโตของประชากร เนื่องมาจากสังคมไทยในอดีตกาลเป็นสังคมทำการเกษตรอัตราการเกิดสูง ขณะที่อัตราการตายอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงด้วยเช่นเดียวกัน

อนาคตประชากรไทย เกิดน้อย

แต่ เมื่อระบบสาธารณสุข ระบบการแพทย์มีคุณภาพแล้วก็เข้าถึงได้มากขึ้น พร้อมด้วยโลกที่เปลี่ยนไป ทำให้คู่ชีวิตตระหนักถึงภาระหน้าที่ทางด้านเศรษฐกิจที่มากขึ้นจากการมีครอบครัวใหญ่ ประกอบกับสามีภรรยาจำนวนไม่น้อยมีความต้องการแฝง ยอมรับแนวทางควบคุมภาวะเจริญพันธุ์ ทำให้อัตราการเกิดอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำ

แนวโน้มอัตราเจริญพันธุ์รวมของเมืองไทย Total Fertility Rate (TFR) 123bet พบว่า ตั้งแต่ปี 2508-2513 จำนวนลูกที่สตรีให้กำเนิดคิดเป็น 5.98 คน/สตรีวัยเจริญพันธุ์ 1 คน แล้วต่อจากนั้นน้อยลงอย่างสม่ำเสมอจนถึงปี 2558 ไปจนกระทั่งการคาดหมายว่าปี 2563 ปริมาณลูกที่สตรีให้กำเนิดจะเหลือเพียงแค่ 1.46 คนแค่นั้น

ในตอนที่อายุเฉลี่ยของคนวัยชรา พบว่า ปี 2508-2513 มีอายุคร่าวๆอยู่ที่ 55.89-60.59 ปี สัดส่วนผู้สูงอายุอยู่ที่ 5.2% แม้กระนั้นผลของการประเมินเหตุการณ์ปัจจุบันนี้ปี 2558-2563 คนแก่จะมีอายุเฉลี่ยนานขึ้น หรือคิดเป็น 71.82-78.46 ปี แล้วก็มีสัดส่วนผู้สูงอายุ่ 15.8%

จากสถิติข้างต้นทำให้สังคมไทยกำลังพบเจอปัญหาผลกระทบโครงสร้างประชากรในสัดส่วนประชากรวัยเด็ก วัยทำงาน และก็วัยสูงอายุ ที่ไม่สมดุลกัน

ทางแก้ปัญหาถูกเสนอโดย นิพนธ์ เทพวัลย์ ศาสตราภิชาน เงินทุนบริหารทั่วไป กองทุนวิทยาลัยประชากรศาสตร์ ผ่านผลวิจัยเรื่อง “ประเทศไทยต้องการวางแผนครอบครัวหรือไม่”

อนาคตประชากรไทย

นิพนธ์ บอกว่า วิธีแก้ปัญหาพลเมืองวัยเด็ก 1.ควรจะสนับสนุนให้ครอบครัวมีลูกในระดับการทดแทนอย่างต่ำ 2 คน ควบคู่ไปกับแนวทางปรับปรุงคุณภาพของประชากร โดยรัฐบาลจำเป็นต้องผลักดันทัศนคติเชิงบวกต่อการแต่งงาน ผลักดันคุณค่าของการมีลูกรวมทั้งการสร้างครอบครัวที่มั่นคง 2.ช่วยเหลือการให้สินเชื่อซื้อบ้าน 3.ให้ครอบครัวลดหย่อนภาษีรายได้ สำหรับรายจ่ายของลูกมากเพิ่มขึ้นกว่าเดิม

4.มอบเงินช่วยเหลือครอบครัว โดยจ่ายเป็นระยะ ข้อพึงระวังคือ ไม่ชำระเงินเป็นก้อน ด้วยเหตุว่าอาจมีผู้ยอมมีครรภ์เพื่อแลกเงิน ซึ่งปราศจากความพร้อมในการดูแลเด็กเกิดใหม่ และก็ 5.เพิ่มสิทธิการลาคลอด ทั้งยังให้พ่อรวมทั้งแม่ลาหยุดงานเพื่อดูแลลูกมากขึ้น

อนาคตประชากรไทย

ต่อมาเป็นทางแก้ปัญหาคนวัยทำงาน เหตุเพราะในอนาคตคนวัยทำงานจะน้อยลง ควรต้องรีบปรับปรุงแก้ไขดังต่อไปนี้ 1.ขยายอายุเกษียณการทำงานจาก 60 ปี เป็น 65 ปี วิธีการทำแบบนี้จะเพิ่มแรงงานได้อีกทางหนึ่ง 2.ก่อตั้งสถานที่รับเลี้ยงเด็กอ่อนที่รัฐมอบเงินส่งเสริม รวมทั้งสนับสนุนหน่วยงานเอกชนขนาดใหญ่มีสถานที่รับเลี้ยงเด็กด้วย 3.ใช้เทคโนโลยีเข้ามาดำเนินงานแทนแรงงานคนในภาคอุตสาหกรรม และก็ 4.ผลิตแรงงานที่มีคุณภาพตรงตามสิ่งที่มีความต้องการ เติมเต็มในสาขาอาชีพที่ขาด